You are here:  / Urlop i Wakacje / Współfinansowanie działalności sportowej Sparty z dotacji gminnej

Współfinansowanie działalności sportowej Sparty z dotacji gminnej

Współfinansowanie działalności sportowej Sparty z dotacji gminnej fantazje
Działalność sportowa Sparty Prudnik jest współfinansowana przez Gminę Prudnik, w ramach wspierania przez samorząd prudnicki 2 zadań realizowanych przez nasz klub w 2015r. Pierwsze zadanie pn. \”Rozwój Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych\” Gmina Prudnik dofinansowała w kwocie 10 000,00 zł. Drugie zadanie pn.: \”Piłka Nożna Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych\” – działalność profilaktyczna- Gmina dofinansowała w kwocie 15 000,00 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji gminnej nasz klub pokryje koszty udziału w rozgrywakch ligowych, w postaci opłat za transport oraz opłat sędziowskich i związkowych. Ponadto zakupimy niezbędny sprzęt sportowy i opłacimy wynagrodzenie trenerów klubowych. Ze środków gminnych pokryjemy również koszty organizacji lokalnych imprez sportowych. Oprócz dotacji gminnej klub pozyskuje na swoją działalnosć statutową środki z innych źródeł, w tym od sponsorów oraz od uczestników działań.