You are here:  / Urlop i Wakacje / Podział administracyjny

Podział administracyjny

Meksykańskie Stany Zjednoczone są państwem federalnym składającym się z 31 stanów i Dystryktu Federalnego, (który obejmuje także stolicę). W Dystrykcie Federalnym mają swoją siedzibę władze federalne, natomiast na czele każdego stanu stoi wybierany na sześcioletnią kadencję gubernator; każdy stan ma własny parlament (wybierany na trzyletnie kadencje) i własną konstytucję. Samorządy terytorialne mają jednak niewielki zakres autonomii.

Wojsko

Meksyk jest jednym z krajów, które przeznacza na utrzymanie swojego wojska bardzo małą cześć swoich zasobów, a mianowicie tylko 0.5 PKB. Teoretycznie służbie wojskowej podlegają wszyscy mężczyźni, którzy ukończyli osiemnaście lat, ale obowiązek ten tak naprawdę obejmuje tylko niewielką część młodych mężczyzn. Siły zbrojne Meksykańskich Stanów Zjednoczonych składają się z wojsk lądowych liczących sobie 144 tysięcy żołnierzy, z marynarki, w której służy 37 tysięcy osób i sił powietrznych liczących sobie 11 tysięcy osób. Wojsko podlega nadzorowi władz cywilnych i ma także wpływ na bezpieczeństwo publiczne, gdyż jest wykorzystywane do niektórych zadań policyjnych na przykład do walki z przemytem narkotyków czy ruchem zapatystów.

Meksyk należy także do ONZ i wielu jej agend np. do FAO a także do Międzynarodowej Organizacji Pracy i Organizacji Państw Amerykańskich a także wielu organizacji regionalnych np. Grupy Rio, która rozwiązuje lokalne konflikty, jakie mają miejsce w Ameryce Środkowej.