You are here:  / Urlop i Wakacje / Początek państwa Meksyk

Początek państwa Meksyk

Na terenach, które dzisiaj zajmuje państwo Meksykańskie Stany Zjednoczone w czasach prekolumbijskich istniało kilka dobrze rozwiniętych cywilizacji, z których najbardziej znane są: Olmekowie, Zapotekowie, Majowie, Toltekowie i najsłynniejsi Aztekowie. Aztekowie stworzyli najpotężniejsze i najlepiej funkcjonujące państwo, które istniało od połowy trzynastego wieku aż 1521 roku, kiedy to zostało zniszczone przez hiszpańskich konkwistadorów pod przywództwem Hernana Cortesa. Hiszpanie dzięki swojej przebiegłości, szczęściu i lepszemu uzbrojeniu a także dzięki temu, że państwo Azteków było słabe wewnętrznie minimalnymi siłami (600 osób!) Potrafili opanować państwo, które miało kilkusettysięczną armię. Gdy Aztekowie zostali już pokonani na terenie ich państwa powstało wicekrólestwo hiszpańskie pod nazwą Nowa Hiszpania. W rozwoju nowego państwa ogromną rolę odegrał kościół katolicki, który wysyłał na te tereny jezuitów, którzy zakładali kościoły, szkoły i kładli podwaliny pod rozwój opieki społecznej a także rozwój kulturalny kraju. Napływowa ludność z Europy wymieszała się z miejscowymi Indianami a nawet z czarnymi niewolnikami pochodzącymi z Afryki i powstało nowe społeczeństwo, nad którym władzę sprawowali rodowici Hiszpanie mający silną konkurencję w postaci Kreolów, czyli białych urodzonych już w Nowym Świecie. Ludność mieszana rasowo, czyli Metysi i Indianie stanowili tanią siłę roboczą i tworzyli niższe warstwy społeczeństwa. Podstawą gospodarki nowego kraju stanowiło rolnictwo i wydobycie srebra.