You are here:  / Urlop i Wakacje / Historia klubu Sparta Prudnik od czasów najstarszych

Historia klubu Sparta Prudnik od czasów najstarszych

Wiosną 1946r. w prudnickim gimnazjum zrodziła się myśl utworzenia klubu sportowego. Najpierw – 15.06.1946r. – powstała sekcja piłkarska, pod nazwą KS Gimnazjum. Drużyna wzięła udział w rozgrywkach o mistrzostwo Prudnika. Zdobyła wicemistrzostwo, po wygranych z Milicyjnym KS i KS Biała Prudnicka. W finale, w 1947 r., uległa „Pogoni” Prudnik. Dnia 15.09.1946r. odbyło sie walne zebranie członków, na którym uchwalono nazwę dla nowego klubu – KS „Sparta” Prudnik. Na jego Prezesa wybrano Józefa Baraniuka, na sekretarza ucznia Emila Firlewicza, na skarbnika ucznia Sławomira Pilcha, a na kapitana drużyny Tadeusza Stokłosę. W maju 1947r. Komitet Rodzicielski Gimnazjum, pod przewodnictwem P. Lachmanna objął patronat nad klubem. Drużyna „Sparty” – 18.05.1947r.- odniosła rekordowe zwycięstwo nad KS „Rzemieślnik” Prudnik 10:0. W dniu 8.06.1947r. odbył się pierwszy mecz z drużyną zagraniczną. Pzreciwnikami byli czescy skauci, którzy ulegli „Sparcie” 0:7. Dnia 15.06.1947r., w dniu „Święta Sportu” zawodnicy „Sparty” otrzymali wiele wyróżnień i dyplomów, oprócz piłkarzy wyróżnieni byli też lekkoatleci. Klub zdobył sympatię społeczeństwa, a jego zawodnicy i sekcje osiągali wiele wartościowych wyróżnień i dyplomów. Niestety na przełomie lat 40 i 50 sekcja piłkarska „Sparty” zaprzestała swojej działalności.

Klub został reaktywowany w obecnym kształcie organizacyjnym w czerwcu 2005r. Stało się tak za sprawą zapalonych działaczy sportowych, skupionych przy środowisku piłkarskim stadionu byłej „Flory” ( w byłych koszarach wojskowych). Tutaj też drużyny klubowe do dzisiaj rozgrywają swoje mecze. Obiekt sportowy „Sparty” utrzymywany przez prudnicki OSiR, stale jest remontowany i z dnia na dzień zmienia swoje oblicze. Remonty przeprowadzane są głównie z funduszy gminnych, ale również przy dużym wsparciu i udziale sponsorów oraz działaczy klubowych.

MKS „SPARTA” Prudnik jest stowarzyszeniem kultury fizycznej posiadającym status uczniowskiego klubu sportowego, wpisanego do rejestru Starosty Prudnickiego. Władzami Klubu są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna kamasutra.

W Klubie każdego roku trenuje około 100 chłopców wyselekcjonowanych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy i Powiatu Prudnickiego. Są to zawodnicy w wieku od 8 do 16 lat. Do „Sparty” trafiają także chłopcy z innych powiatów województwa opolskiego, co jest wynikiem sukcesów naszych juniorów, trampkarzy i młodzików, osiąganych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Dużym wydarzeniem i zarazem wyróżnieniem dla naszego klubu było podpisanie w lutym 2010r. porozumienia o współpracy sportowej z najbardziej rozpoznawalnym z polskich klubów piłkarskich w Europie i świecie „Górnikiem” Zabrze. Współpraca polega m.in. na tworzeniu wspólnych projektów szkolenia oraz edukacji młodzieży w zakresie piłki nożnej i wdrażaniu ich w życie. Ponadto współpracujemy z miejscową „Pogonią” Prudnik, do której trafiają zawodnicy „Sparty” kończący wiek juniora młodszego. Żywimy głęboką nadzieję, że w przyszłości będą oni stanowić o sile seniorskiej drużyny „Pogoni”

Bez finansowego wsparcia Urzędu Miejskiego w Prudniku, Prudnickiego Starostwa Powiatowego oraz wielu lokalnych sponsorów, funkcjonowanie klubu na obecnym poziomie organizacyjno-sportowym byłoby niemożliwe. Ważnym ogniwem finansowania sportowej działalności „Sparty” są także wpłaty rodziców naszych podopiecznych. Widząc zaangażowanie rodziców i dobrą współpracę z lokalnym samorządem, coraz częściej na dofinansowanie naszej działalności decydują się lokalni przedsiębiorcy. Wśród nich na szczególne podziękowania zasługują: Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik, Hotel „Oaza”, Hurtownia Artykułów Elektrycznych „Elektrotech”, Hurtownia Materiałów Budowlanych BMB Bogdana Babuli z Prudnika, Firma „Chempest”.

MKS „Sparta” Prudnik to klub uczniowski nastawiony nie tylko na osiąganie wyników sportowych, ale przede wszystkim mający na celu wychowawcze i profilaktyczne oddziaływanie na swoich podopiecznych. Naszym priorytetem jest promowanie poprzez sport postaw wolnych od nałogów i agresji. Cel ten realizujemy we współpracy z prudnickimi środowiskami szkolnymi.